Võta meiega ühendust
+ 372 555 39 999

Raamatupidamisteenuste hinnad

Kas soovid personaalset pakkumist?

Arvestuse aluseks on võetud dokumentide arv, mis kinnitavad majandustehingu toimumist:

  • müügiarved, ostuarved, sularahakviitungid
  • lepingud,
  • pangaväljavõtte üks rida (sh sularaha väljavõtmine, kontovahelised ülekanned ),
  • lähetuskulude aruanded koos kuludokumentidega,
  • ja muud dokumendid, mis on raamatupidamiskande aluseks (näit. põhivara mahakandmise akt)

1-10 dokumendi €40

11-25 dokumenti € 55

26-50 dokumenti € 75

51-100 dokumenti € 120

101-150 dokumenti €160

151-200 dokumenti € 190

201-300 dokumenti € 230

301-400 dokumenti € 275

üle 400 dokumenti kokkuleppel

Hinnadele ei lisandu käibemaks (20%).

Raamatupidamise baashind sisaldab:

– raamatupidamise sisseseadmine (kontoplaan)

– algdokumentide kontroll ja töötlemine

– müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros

– ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros

– komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine

– arveldused aruandvate isikutega

– sularaha arvestus (kassa sissetuleku- väljaminekuorderid)

– põhivahendite arvestamine

– deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile

– kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga

– aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine

– koostatud raamatupidamisregistritest väljatrükid

– püsiklientidel hinna sees pidev konsultatsiooni võimalus

Lisateenused (mis ei ole baashinna sees)
Palgaarvestus 5€ / inimene
Sise-eeskirjade koostamine 40€
Dokumentide koostamine alates 15€ /tk
Lepingute koostamine alates15€ / tk
Pangatehingute teostamine alates 30€ / kuu
Müügiarvete koostamine ja saatmine kokkuleppel
Majandusaasta aruanne alates 35€
Varasemate perioodide korrastamine kokkuleppel
Varasemate perioodide korrastamine kokkuleppel

Rapite raamatupidamisbüroo jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Märkus: edasistest muudatustest Raamatupidamise hinnakirjas teavitatakse tellijat hiljemalt 30 päeva jooksul enne nende jõustumist.